Zaštićene vrste gljiva Srbije

Projekat je realizovan u drugoj polovini 2012. godine uz pomoć Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. Cilj je bio da zaštićene i strogo zaštićene gljive u Srbiji predstavimo fotografijama i opisima i omogućimo lak pristup ovim informacijama. To smo postigli postavljanjem sajta www.fungiserbia.com koji sadrži podatke o svim zaštićenim vrstama  na području Republike Srbije.