Gljive Obrenovca

Realizovan je u saradnji sa Ekofondom Obrenovac.

Od 2003. do 2007. godine istražena je cela teritorija Opštine Obrenovac.

Evidentirano je 327 vrsta makromiceta, od kojih 5 veoma retkih.