Saradnja

 

Istraživanje rasprostranjenosti vrste Amanita phalloides  metodom mapiranja i analize DNK

Ovaj projekat realizujemo u saradnji sa dr En Pringl (Anne Pringle), profesorkom sa Univerziteta Harvard.

 

Istraživanje postojanja novih vrsta ektomikoriznih gljiva u našim krajevima

Sa dr Endijem Tejlorom (Andy Taylor), sa Univerziteta u Aberdinu, sarađujemo na projektu pronalaženja i determinisanja novih vrsta ektomikoriznih gljiva

Priprema izrade herbarijuma

Uz pomoć ljudi iz Harvard University Herbaria pripremamo tehničke uslove za izradu herbarijuma gljiva Srbije.

Osnivanje svetske Asocijacije za zaštitu gljiva

Tokom 9. Međunarodnog kongresa mikologa Asocijacija gljivara je učestvovala u osnivanju Svetske asocijacije za zaštitu gljiva. Na osnivačkoj sednici kojom je predsedavao dr Dejvid Minter formiran je odbor koji će organizovati izbore za organe asocijacije.

Saradnja sa Američkim mikolozima

U okviru rada na pripremi engleskog izdanja knjige Gljive Srbije i zapadnog Balkana Asocijacija gljivara je u proteklih nekoliko meseci ostvarila kontakte i uspostavila saradnju kako sa mikolozima iz regiona tako i sa evropskim i svetskim stručnjacima. Damjan Krstajić, potpredsednik Asocijacije gljivara, je 6. i 7. aprila 2012. godine je imao sastanke sa američkim mikolozima Else Velinga i Dimitrom Božančevim.

Saradnja sa mikolozima iz Grčke

Asocijacija gljivara je u periodu od 2. do 4. juna 2012. godine bila domaćin Jorgosu Konstantinidisu i desetočlanoj delegaciji mikologa iz severne Grčke. Tokom posete dogovoren je nastavak podrške grčkih mikologa engleskom izdanju knjige Gljive Balkana profesora Branislava Uzelca. Takodje, razmenjena su iskustva u istraživanjima gljiva naših krajeva i popularizaciji mikologije.Početkom oktobra 2012. godine Asocijacija gljivara je uzvratila posetu svojim kolegama iz Grčke. Tokom dvodnevnog boravka u Greveni, gradu gljiva, naši domaćini Jorgos Konstantinidis i Fotis Paraskevidis su organizovali prijem kod gradonačelnika, svečanu večeru u našu čast i posetu muzeju gljiva u Lavdasu. Treći dan smo proveli u Kastoriji, prelepom gradiću na obali jezera. U društvu sa dragim prijateljima na čelu sa Lakisom Tzambazisom, predsednikom Ljubitelja gljiva zapadne Makedonije, obišli smo okolne gljivarske terene kao i prostorije njihovog udruženja.