Gljive Balkana

Nakon odličnih ocena koje je knjiga "Gljive Srbije i zapadnog Balkana" dobila od evropskih i svetskih stručnjaka krajem 2011. godine se iskristalisala ideja o izdanju na engleskom jeziku. Autor, Branislav Uzelac, se konsultovao sa kolegama iz cele istočne Evrope i odlučio da ode korak dalje. Početkom 2012. godine smo počeli projekat pod radnim nazivom Gljive Balkana čiji je cilj da predstavi raznovrsnost gljiva balkanskog poluostrva i napravi funkcionalnu mrežu istraživača celog regiona. Projekat je trenutno u fazi prikupljanja materijala, a plan je da enciklopedija izađe iz štampe krajem 2014. godine.