Gljive Bojčinske šume

Projekat Bojčinska šuma je urađen 2010. godine u saradnji sa Gradskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine. Cilj projekta je bio da izveštajem o stanju, ulozi i značaju diverziteta gljiva u Bojčinskoj šumi damo naš doprinos u procesu zakonske zaštite ovog lokaliteta. Rezultat projekta je elaborat koji pored spiska vrsta koje smo registrovali sadržiraspored određenih značajnih vrsta i ističe neuobičajene i retke gljive koje plode na prostoru Bojčinske šume.