Kursevi i predavanja

Do sada smo organizovali 15 različitih kurseva o gljivama koje je odslušalo više od 500 polaznika.

Tokom zime organuizujemo cikluse predavanja i stručna usavršavanja nasih članova.

Uloga gljiva u bioremedijaciji

Mr Voin Petrović iz Biološkog istraživačkog društva Josif Pančić je u okviru zimskog ciklusa predavanja govorio o mogućnostima bioremedijacije uz pomoć gljiva.

Gljive i radioaktivnost

Prof. dr Gordana Vitorović sa Katedre za radiologiju i radijacionu higijenu Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu je održala predavanje o gljivama kao indikatorima radiološke zagađenosti životne sredine.

Mikološki kompleks na Salix vrstama sa područja srednjeg Podunavlja

Mr Miroslav Marković sa Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada je govorio o vrstama gljiva koje se mogu naći na vrbama.

 

Akutna trovanja gljivama

Prof. dr Slavica Vučinić, načelnica Klinike za toksikologiju sa VMA, je govorila o iskustvima u lečenju ljudi koji su se otrovali gljivama.