Gljive Beograda - diverzitet, ekološka uloga i značaj

Projekat je realizovan 2008. godine, u partnerstvu sa Opštinom Savski venac, uz pomoć sredstava Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Cilj je bio da upoznamo stručnu javnost sa trenutnim stanjem na teritoriji grada i skrenemo pažnju šire javnosti na mesto i ulogu gljiva u našoj životnoj sredini.

Rezultate projekta je stručnoj javnosti predstavio koordinator projekta prof. Branislav Uzelac.Registrovano je 612 vrsta gljiva na području Beograda.
Štampan je plakat Gljive – prirodno bogatstvo Srbije.