Branislav Uzelac

Branislav Uzelac (1951) je diplomirao na Univerzitetu u Beogradu. Bio je rukovodilac istraživačkih projekata: „Gljive Nacionalnog parka Tara“, „Gljive Obrenovca“, „Gljive Beograda – biodiverzitet i ekološki značaj“, „Gljive Srbije i zapadnog Balkana“.

Široj javnosti je poznat kao autor televizijske serije „Priče iz prirode“. Objavio je brojne članke u popularnim i stručnim časopisima. Priređivač je i koautor knjige Carstvo gljiva (1998) i glavni autor knjige Jestive gljive i lišajevi (2006) koju je izdao Zavod za zaštitu prirode Srbije.

Osnivač je i predsednik Asocijacije gljivara. Član je upravnog odbora Istraživačkog centra za hemijsku informatiku. Predaje u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu.